Клиенти

„Удовлетворени сме от качественото и срочно изпълнение на възложените отговорности на фирма „Денев Инженеринг” ООД”

инж. Ст. Стойчев
Гл. Изп. Директор на „ГБС – Варна” АД

„По време на съвместната ни работа фирмата доказа, че е надежден партньор, спазващ стриктно постигнатите договорености
и поетите отговорности.”

инж. Христо Димитров
Управител „Планекс” ООД

„Денев Инженеринг ООД е коректен партньор. Фирмата разполага с висококвалифицирани и ерудирани специалисти.”

Светлана Кирилова
Управител на Хотел „Сплендит Бутик”

„Удовлетворени сме от качественото и срочно изпълнение на договора, както и от профисионализма на представителите
на фирма „Денев Инженеринг” ООД.”

Мария Георгиева
Гл. директор на „Слънчев Ден” АД

„Денев Инженеринг ООД изпълни договорените си отношения качествено и в срок, което ни дава основание да я препоръчаме
като надежден партньор.”

Людмила Ненкова
Изп. директор на „Ривиера” АД