Проектиране

   

Нашият проектантски екип предлага практични и високо-ефективни решения, отговарящи на специфични изисквания и разполага с ресурсите за планиране и изготвяне на концепции и подробни чертежи и за най-сложните интегрирани системи.

Системите се проектират така, че да са ефективни, като обединяват в себе си оборудване със съответните качества, което намалява пределните разходи за самата система, а в същото време гарантира тяхното отлично представяне.

Нашият проектантски отдел ни позволява да контролираме и поддържаме стандартите, необходими за осигуряване на постоянно ниво на качеството на разработките.

   

В случай, че Ви е нужна комплексна интегрирана система, влючваща противопожарна, охранителна или видео система, пожарогасителна, оповестителна, аварийно осветление и други асоциирани системи, или ако се нуждаете от опростена пожароизвестителна система - ние можем да разработим пълен пакет, който да отговаря на Вашите изисквания.