Инженеринг

   

Денев Инженеринг осигурява практични и високо ефективни решения, отговарящи на специфичните изисквания на клиента и разполага с ресурси за планиране и изготвяне на концепции и подробни чертежи за най-сложните интегрирани системи.

Денев инженеринг е в състояние да предложи пълен пакет от цялостни решения, включващи конвенционални, интерактивни цифрови адресируеми пожароизвестителни системи или системи за откриване на зараждащ се пожар, пожарогасителни системи като опция.

Тези наши възможности са изградени на база на дългогодишен опит на специалистите на фирмата, както и на близкото сътрудничество с нашите партньори от Protec Fire Detection Plc., в това число проектиране на системите, тяхното инсталиране на място, пуск и сервизна поддръжка на разположение на клиента 24 часа, 7 дни в седмицата.

   

Нашият проектантски отдел е отговорен за предприемането на инсталационни работи, както директно за крайния потребител, така и от името на големи предприемачи. Контрол се извършва от нашите обучени инженерни екипи, въз основа на размера, сложността и обема от работа.